fredag 19 mars 2010

SJUNDE DAGEN

På den sjunde dagen vilade inte Edenborg. Istället fortsatte han att måla, måla, måla. Det blir allt vitare inne på Sodom. Vitt, vitare, vitast.

1 kommentar: